Kontrole zewnętrzne

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin: 11 - 12 styczeń 2018r.
  Temat: Kontrola projektu - Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
  (informacja pokontrolna)
   
 2. Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej
  Termin: 16 styczeń - 29 czerwiec 2018r.
  Temat: Prawidłowość dokonanego rozliczenia, weryfikacja wykazanej nadpłaty, weryfikacja danych rejestrowych na dzień rozpoczęcia kontroli - podatek VAT za XII 2016.
  (protokół kontroli podatkowej)

   
 3. Regionalna Izba Obrachunkowa
  Termin: 24 styczeń - 16 marzec 2018r.
  Temat: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej miasta Ruda Śląska.
  (wystąpienie pokontrolne)
  (zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego)
  (informacja o sposobach wykonania zaleceń pokontrolnych)

   
 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Termin: 28 luty - 1 marzec 2018r.
  Temat: Prawidłowość wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne. 
  (wystąpienie pokontrolne)
  (informacja o sposobach wdrożenia zaleceń pokontrolnych)
  (zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego)
  (informacja o sposobach wykonania zaleceń pokontrolnych)
   
 5. Wojewoda Śląski
  Termin: 23 marzec 2018r.
  Temat: Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w zakresie budowli ochrony urządzeń specjalnych i aktualizacji planu oc.
  (wystąpienie pokontrolne)
   
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin
  : 11 maj 2018r.
  Temat: Kontrola projektu - Adaptacja i wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej
  (informacja pokontrolna)
   
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin:
  17-18 maj 2018 r.
  Temat: Kontrola projektu ID 047D/15 oraz 03D7/16
  (ostateczna informacja pokontrolna Siekla)
  (informacja pokontrolna adaptacja lokali mieszkalnych)
   
 8. Ministerstwo Finansów - Departament Audytu Środków Publicznych
  Termin: 28 maja - 12 czerwca 2018 r. 
  Temat: Gospodarowanie środkami pochodzącymi z UE, w ramach RPO WSL 2014 – 2020 - Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4 - etap I
  (protokół)
   
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin: 21 czerwca 2018 r.
  Temat: Kontrola projektu pn. "Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej"
  (informacja pokontrolna)
   
 10. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
  Termin:
  29 czerwca - 04 lipca 2018 r. 
  Temat: Prawna ochrona pracy
  (protokół kontroli)
   
 11. Wojewoda Śląski
  Termin: 16 - 27 lipca 2018 r.
  Temat: Kontrola wykorzystania środków w ramach projektu nr 270/2017/PRID
  (wystąpienie pokontrolne)
   
 12. Archiwum Państwowe w Katowicach
  Termin: 30 lipca - 1 sierpnia 2018 r.
  Temat: Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postępowania z dokumentacja Urzędu Stanu Cywilnego 
  (wystąpienie pokontrolne)
  (wystąpienie pokontrolne)
   
 13. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin
  : 15 - 26 października 2018 r.
  Temat: Kontrola projektu pn. "Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - Etap I"
  (informacja pokontrolna - budownictwo jednorodzinne)
   
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin: 15 - 26 października 2018 r.
  Temat: "Kompleksowa  ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego"
  (informacja pokontrolna - Rów Rudzki)
   
 15. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Termin:
  7 - 9 listopada 2018 r.
  Temat: Kontrola projektów współfinansowanych z RPO 2014-2020 - ul. Różyckiego 19 oraz ul. Kubiny 31
  (informacja pokontrolna - ul. Różyckiego 19)
  (informacja pokontrolna - ul. Kubiny 31)
   
 16. Ministerstwo Finansów
  Termin
  : 27 listopada 2018 r.
  Temat: Audyt projektu nr RPSL.06.0100-24-09EE/16
  (protokół MF)

   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole zewnętrzne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:02.07.2018 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Liliana Moskała-Zydra
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:02.08.2019 09:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 647