Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta - budynek „A”

Pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 8.8 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

Ponadto w zależności od zaawansowania procesu inwestycyjnego:

-  1 egz. oryginalnej mapy sytuacjno-ewidencyjnej z budynkiem, dla którego ma być nadany numer porządkowy (budynki istniejące),

-  potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia ostatniej, zapisanej strony dziennika budowy (budynki w trakcie realizacji),

-  potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia pozwolenia na budowę wraz z projektem zagospodarowania terenu (budynki prognozowane).

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 7 dni.

 

Uwagi:

-  Prezydent Miasta wydaje zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego,

-  numer porządkowy budynku jest nadawany przed rozpoczęciem użytkowania budynku.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U.2016 poz.1034 z p.zm.)

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew.5281

tel.: 322-449-078

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Weremczuk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:04.09.2020 10:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 1231