Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

lub

Biuro Geodety Miasta - parter, pok. 25, 26

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 8.1,

- pełnomocnictwo – formularz 8.12,

(dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”).

 

Opłaty

Stawki zróżnicowane – opłata zgodnie z załącznikiem do Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2017.2101 t.j.) z dn. 14.11.2017, wnoszona w kasie Urzędu – budynek „A”, parter pok. 13 lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Uwagi

-    wniosek ma określać cel jakiemu mają służyć uzyskane wypisy,

-    złożenie wniosku oraz odbiór wypisu z ewidencji gruntów może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo właściciela nieruchomości oraz swój dokument tożsamości. W pełnomocnictwie należy podać dane z dowodu osobistego upoważniającego i upoważnionego (imię nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr dowodu osobistego i przez kogo został wydany. Jeżeli oryginał pełnomocnictwa przedstawiony jest jedynie do wglądu, a składana jest kopia pełnomocnictwa, dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową za poświadczenie jej za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Geodety Miasta, tj. 5,00 zł za każdą stronę. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł i jest uiszczana w pokoju nr 13 lub na rachunek bankowy:

ING Bank Polski w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j Dz.U.2016 poz.1034 z p.zm.)

Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. (Dz.U.2017 poz.2101 tj. z dn.14.11.2017)

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 5250

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Klaudiusz Woźnica
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:02.07.2018 17:05