Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

lub

Biuro Geodety Miasta - parter, pok. 25, 26

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 8.1,

- pełnomocnictwo – formularz 8.12,

(dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”).

 

Opłaty

Stawki zróżnicowane – opłata zgodnie z załącznikiem do Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2017.2101 t.j.) z dn. 14.11.2017, wnoszona w kasie Urzędu – budynek „A”, parter pok. 13 lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Uwagi

-    wniosek ma określać cel jakiemu mają służyć uzyskane wypisy,

-    złożenie wniosku oraz odbiór wypisu z ewidencji gruntów może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo właściciela nieruchomości oraz swój dokument tożsamości. W pełnomocnictwie należy podać dane z dowodu osobistego upoważniającego i upoważnionego (imię nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr dowodu osobistego i przez kogo został wydany. Jeżeli oryginał pełnomocnictwa przedstawiony jest jedynie do wglądu, a składana jest kopia pełnomocnictwa, dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową za poświadczenie jej za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Geodety Miasta, tj. 5,00 zł za każdą stronę. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł i jest uiszczana w pokoju nr 13 lub na rachunek bankowy:

ING Bank Polski w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j Dz.U.2016 poz.1034 z p.zm.)

Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. (Dz.U.2017 poz.2101 tj. z dn.14.11.2017)

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 5250

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Klaudiusz Woźnica
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 20:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.07.2018 17:05 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
02.11.2015 14:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.09.2012 10:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 11:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.02.2010 14:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 14:02 Usunięto załącznik "Formularz " (Bartosz Pilny)
12.06.2008 14:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2008 11:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.06.2008 11:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2008 15:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2008 15:40 Usunięto załącznik "AG-13.pdf" (Bartosz Pilny)
19.03.2008 14:40 Dodano załącznik "Formularz " (Bartosz Pilny)
19.03.2008 14:36 Usunięto załącznik "K-AG-07.pdf" (Bartosz Pilny)
19.03.2008 14:35 Usunięto załącznik "AG-12.pdf" (Bartosz Pilny)
06.12.2007 10:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2007 12:11 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
04.01.2007 12:10 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
02.01.2007 10:17 Usunięto załącznik "AG-12.doc" (Rafał Frank)
02.01.2007 10:17 Dodano załącznik "AG-12.pdf" (Rafał Frank)
02.01.2007 09:43 Usunięto załącznik "AG-13.doc" (Rafał Frank)
02.01.2007 09:43 Dodano załącznik "AG-13.pdf" (Rafał Frank)
02.01.2007 09:42 Dodano załącznik "K-AG-07.pdf" (Rafał Frank)
02.01.2007 09:42 Usunięto załącznik "Karta usługi - Udostępnienie
dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

(Rafał Frank)
02.01.2007 09:42 Usunięto załącznik "AG-23.doc" (Rafał Frank)
02.01.2007 09:42 Usunięto załącznik "AG-22.doc" (Rafał Frank)
02.01.2007 09:41 Usunięto załącznik "AG-14.doc" (Rafał Frank)
02.01.2007 09:40 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
10.04.2006 13:10Dodano załącznik "AG-13.doc" (Rafał Frank)
07.04.2006 13:52Dodano załącznik "AG-23.doc" (Rafał Frank)
07.04.2006 13:52Dodano załącznik "AG-22.doc" (Rafał Frank)
07.04.2006 13:52Dodano załącznik "AG-14.doc" (Rafał Frank)
04.04.2006 14:44 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
04.04.2006 14:42 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
04.04.2006 14:42Dodano załącznik "AG-12.doc" (Rafał Frank)
04.04.2006 14:42Usunięto załącznik "formularz" (Rafał Frank)
04.04.2006 14:41 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
23.11.2005 13:21Dodano załącznik "Karta usługi - Udostępnienie
dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego"
(Bartosz Pilny)
15.09.2005 11:56 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
15.09.2005 10:11 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
14.04.2005 09:16Dodano załącznik "formularz" (Rafał Frank)
14.04.2005 09:15Usunięto załącznik "formularz.doc"
(Rafał Frank)
03.12.2004 09:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 20:47 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)