Ustanowienie trwałego zarządu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 4.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- mapa sytuacyjno-ewidencyjna w skali 1:1000 z zakreśloną lokalizacją,

- dokument na podstawie którego została powołana jednostka/zakład (np. uchwała Rady Miasta),

- aktualny statut - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

Opłaty

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego.

 

Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego/Wojewody Śląskiego.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010  wew. 2150 lub 2160

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustanowienie trwałego zarządu
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.03.2021 09:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 269