Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebność, użytkowanie)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek zawierający: dane wnioskodawcy, oznaczenie geodezyjne nieruchomości (obręb, numer karty mapy, numer działki), określenie celu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego,

- mapa sytuacyjno-ewidencyjna dla nieruchomości objętej wnioskiem,

- w przypadku osób prawnych aktualny oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia odpisu z KRS, statut,

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Opłaty

Koszt operatu szacunkowego, podziału geodezyjnego oraz zawarcia umowy notarialnej.

 

Termin załatwienia

Do 6 miesięcy. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego lub konieczności dokonania podziału nieruchomości powyższy termin może ulec przedłużeniu.

 

Uwagi

- w przypadku wniosku o użytkowanie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa na okres powyżej 3 lat obowiązuje tryb przetargowy. Zwolnienie od trybu przetargowego następuje za zgodą Wojewody Śląskiego.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

Kodeks cywilny,

Uchwała Rady Miasta określająca zasady nabycia, zbycia, i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy).

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 2161

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebność, użytkowanie)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.10.2015 14:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 361