Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Miasta lub Skarbu Państwa, dokonywana na wniosek użytkownika.

Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Miasta lub Skarbu Państwa, dokonywana na wniosek użytkownika

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek,

- oryginał operatu szacunkowego potwierdzającego zmianę wartości rynkowej nieruchomości sporządzony na cel aktualizacji opłat.

 

Opłaty

Brak opłat.

 

Termin załatwienia

Do 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Uwagi

- w uzasadnionych przypadkach Miasto lub Skarb Państwa zleca wykonanie oceny prawidłowości sporządzonego operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od dokonanej aktualizacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 2211

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Miasta lub Skarbu Państwa, dokonywana na wniosek użytkownika.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 20:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż