Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska

SP.0711.25.2018

 

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

 

 

Przedmiot konsultacji:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska

 

Termin trwania:

od dnia 17 maja 2018 r. do 23 maja 2018 r.

 

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

 

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

 

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 322-449-000 do 010 wew.1371

Kancelaria Prezydenta Miasta

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:17.05.2018
Data publikacji:16.05.2018 15:36