KGW. 7351.13.2018

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 f) i g) oraz  art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 2077)  zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, za rok 2017 (...) - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Liliana Moskała-Zydra
Data publikacji:23.05.2018 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:23.05.2018 14:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 135