Dzierżawa, najem gruntu własności Gminy/Skarbu Państwa.

Dzierżawa/najem gruntu własności Gminy/Skarbu Państwa

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 4.3 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- w przypadku wniosku o zawarcie nowej umowy dzierżawy/najmu gruntu do wniosku należy dołączyć mapę z zakreślonym terenem do dzierżawy/najmu,

- w przypadku nabycia nakładów na wnioskowanym gruncie należy dołączyć umowę kupna-sprzedaży,

- w przypadku osób prawnych należy dołączyć aktualny oryginał lub potwierdzoną kserokopię odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, statut,

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zawarcie nowej umowy po zmarłym dzierżawcy/najemcy dołączyć akt zgonu.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości termin może ulec przedłużeniu.

 

Uwagi

- pozytywnie rozpatrzony wniosek zakończony jest spisaniem umowy dzierżawy lub najmu pomiędzy Prezydentem Miasta a wnioskodawcą,

- w przypadku wniosku o dzierżawę/najem gruntu na okres powyżej 3 lat obowiązuje tryb przetargowy. Zwolnienie od trybu przetargowego następuje za zgodą Rady Miasta/Wojewody Śląskiego,

- zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

- zwolnienia z przetargu nie stosuje się, jeżeli o wydzierżawienie, bądź wynajem ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki zwolnienia z przetargu,

- w celu rozwiązania umowy dzierżawy/najmu należy złożyć wniosek formularz 4.4 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Kodeks cywilny.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010  wew. 2260, 2261, 2270, 2381

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa, najem gruntu własności Gminy/Skarbu Państwa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2004 20:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.10.2015 14:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2015 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.09.2011 17:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 11:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 13:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2009 14:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 15:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 15:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 15:23 Usunięto załącznik "AG-08.pdf" (Bartosz Pilny)
19.06.2008 15:23 Usunięto załącznik "AG-07.pdf" (Bartosz Pilny)
16.06.2008 12:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.06.2008 11:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.05.2008 15:23 Usunięto załącznik "K-AG-06.pdf" (Bartosz Pilny)
04.01.2007 11:54 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
02.01.2007 10:25 Dodano załącznik "K-AG-06.pdf" (Rafał Frank)
02.01.2007 10:25 Usunięto załącznik "K-AG-06.pdf" (Rafał Frank)
02.01.2007 10:25 Usunięto załącznik "AG-8.doc" (Rafał Frank)
02.01.2007 10:24 Usunięto załącznik "AG-7.doc" (Rafał Frank)
02.01.2007 10:23 Dodano załącznik "AG-08.pdf" (Rafał Frank)
02.01.2007 10:23 Dodano załącznik "AG-07.pdf" (Rafał Frank)
30.08.2006 12:24 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
25.07.2006 12:38 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
05.06.2006 15:38 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
05.06.2006 15:36 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
29.05.2006 09:07 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
26.05.2006 15:52 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
26.05.2006 15:51 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
26.05.2006 15:49 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
26.05.2006 15:46 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
26.05.2006 15:44 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
26.05.2006 15:30Dodano załącznik "K-AG-06.pdf" (Rafał Frank)
26.05.2006 15:29Usunięto załącznik "Karta usługi - Dzierżawa i najem
gruntów"
(Rafał Frank)
19.04.2006 11:58Usunięto załącznik "AG-9.doc" (Rafał Frank)
07.04.2006 14:02Usunięto załącznik "Umowa Cesji" (Rafał Frank)
07.04.2006 14:01Dodano załącznik "AG-9.doc" (Rafał Frank)
04.04.2006 14:18 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
04.04.2006 14:18Usunięto załącznik "Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy"
(Rafał Frank)
04.04.2006 14:18Usunięto załącznik "Wniosek o zawarcie kolejnej umowy
dzierzawy"
(Rafał Frank)
04.04.2006 14:17Usunięto załącznik "Wniosek o rozwiązanie umowy
dzierżawy"
(Rafał Frank)
04.04.2006 14:17Dodano załącznik "AG-7.doc" (Rafał Frank)
04.04.2006 14:17Dodano załącznik "AG-8.doc" (Rafał Frank)
23.11.2005 11:47Dodano załącznik "Karta usługi - Dzierżawa i najem
gruntów"
(Bartosz Pilny)
15.09.2005 12:47 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
14.04.2005 10:37 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
14.04.2005 08:55Dodano załącznik "Umowa Cesji" (Rafał Frank)
14.04.2005 08:55Dodano załącznik "Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy"
(Rafał Frank)
14.04.2005 08:55Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie kolejnej umowy
dzierzawy"
(Rafał Frank)
14.04.2005 08:55Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy"
(Rafał Frank)
14.04.2005 08:53Usunięto załącznik "wniosek o zawarcie umowy [tryb
przetargowy].doc"
(Rafał Frank)
14.04.2005 08:53Usunięto załącznik "wniosek o zawarcie umowy dzierżawy"
(Rafał Frank)
14.04.2005 08:53Usunięto załącznik "wniosek o zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy"
(Rafał Frank)
14.04.2005 08:52Usunięto załącznik "wniosek o rozwiązanie umowy.doc"
(Rafał Frank)
08.02.2005 15:22Usunięto załącznik "wniosek o zawarcie kolejnej
umowy.doc"
(Rafał Frank)
08.02.2005 15:17 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
08.02.2005 15:17Dodano załącznik "wniosek o zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy"
(Rafał Frank)
08.02.2005 15:17Dodano załącznik "wniosek o zawarcie umowy dzierżawy"
(Rafał Frank)
08.02.2005 15:15Usunięto załącznik "wniosek o zawarcie umowy.doc"
(Rafał Frank)
03.12.2004 08:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 20:59 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)