Zezwolenie na zajęcie czasowe gruntu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 4.5 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- mapa sytuacyjno-ewidencyjnej z naniesionym przebiegiem trasy inwestycji wraz z legendą,

- opis inwestycji z podaną powierzchnią przewidywanego zajęcia gruntu dla każdej działki objętej wnioskiem,

- oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty

Opłata za zajęcie terenu według obowiązującej w dniu zajęcia terenu stawki dziennej.

 

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010  wew. 2260, 2261, 2270 lub 2381

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na zajęcie czasowe gruntu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 21:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.03.2021 09:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 466