Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 4.6 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości/wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,

- aktualny odpisu z księgi wieczystej dotyczącej lokalu/ wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,

- dokumenty potwierdzające następstwo prawne użytkownika wieczystego,

- dokumenty potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- w przypadku osób prawnych: aktualny oryginał lub potwierdzona notarialnie kserokopia odpisu z KRS, statut, zgoda organów spółki na nabycie nieruchomości.

 

Opłaty

- opłata skarbowa,

- koszt sporządzenia operatu szacunkowego,

- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Termin załatwienia

Do 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach (w przypadku sprawy dotyczącej nieruchomości gminnej) lub Wojewody Śląskiego (w przypadku sprawy dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa).

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 2150 lub 2160

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:04.06.2008 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.03.2021 09:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 772