Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 4.6 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości/wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,

- aktualny odpisu z księgi wieczystej dotyczącej lokalu/ wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,

- dokumenty potwierdzające następstwo prawne użytkownika wieczystego,

- dokumenty potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- w przypadku osób prawnych: aktualny oryginał lub potwierdzona notarialnie kserokopia odpisu z KRS, statut, zgoda organów spółki na nabycie nieruchomości.

 

Opłaty

- opłata skarbowa,

- koszt sporządzenia operatu szacunkowego,

- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Termin załatwienia

Do 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach (w przypadku sprawy dotyczącej nieruchomości gminnej) lub Wojewody Śląskiego (w przypadku sprawy dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa).

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 2150 lub 2160

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2008 09:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.10.2015 14:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2015 13:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.10.2011 10:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.09.2011 17:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 11:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 13:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2009 15:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.06.2008 13:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.06.2008 13:40Dokument został odzyskany. (Bartosz Pilny)
16.06.2008 13:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.08.2006 15:22Dokument usunięto. (Rafał Frank)
25.07.2006 12:18 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
15.09.2005 12:51 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
15.09.2005 12:47 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
14.04.2005 10:33 Edycja dokumentu (Rafał Frank)
03.12.2004 08:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 21:04 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)