Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

KO.6341.12.2018

Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych:

    - przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz kanałem kanalizacyjnym DN600, studniami kanalizacyjnymi, przyłączem energetycznym, przyłączem wodociągowym, zjazdem z drogi publicznej i utwardzonym placem manewrowym wraz z robotami ziemnymi służącymi do montażu projektowanych obiektów;

    - awaryjnego zbiornika ścieków o objętości  500 m3 okresowo gromadzącego ścieki;

    - rurociągu tłocznego ścieków DN315 wraz z komorą zasuw oraz studniami czyszczakowymi.

  2. gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków w awaryjnym zbiorniku retencyjnym o objętości 500 m3,

    dla  inwestycji pn.”Projekt budowlano – wykonawczy budowy  przepompowni ścieków przy ul. Morskiej  w Rudzie Śląskiej – Halembie”.

Dodatkowych informacji udziela: Iwona Zbróg - tel. 32 244-90-00 do 10 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:06.07.2018
Data publikacji:06.07.2018 11:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż