III Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska

ds. społecznych

Anna Krzysteczko

Wiceprezydent - Anna Krzysteczko

 

 • telefon: 322 486 349,  322 449 000 do 10, wew. 1080
 • e-mail: akrzysteczko@ruda-sl.pl

Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców w tym również w sprawach skarg i wniosków w następujące dni tygodnia:

 • środy w godzinach od 10:00 do 12:00,

 • czwartki w godzinach od 16:00 do 18:00.

Osoby, które chcą osobiście spotkać się z Zastępcą Prezydenta Miasta proszone są o uzgodnienie (osobiste lub telefoniczne) terminu w Sekretariacie – pok. 108, pierwsze piętro budynku A, przy placu Jana Pawła II 6, w godzinach pracy Urzędu.

 

Podległe komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska:

 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

 • Wydział Oświaty,

 • Wydział Kultury i Kultury Fizycznej,

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych prowadzi sprawy Miasta poprzez pełnienie nadzoru nad realizowaniem zadań przez następujące jednostki i podmioty:

 • Powiatowy Urząd Pracy,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

 • Izba Wytrzeźwień,

 • Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

 • Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej,

 • publiczne i niepubliczne podmioty kultury,

 • niepubliczne podmioty sportu,

 • stowarzyszenia realizujące zadania zlecone przez Miasto w zakresie kultury i sportu,

 • publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne placówki oświatowe,

 • publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia realizujące zadania zlecone przez Miasto,

 • publiczne i niepubliczne żłobki i kluby dziecięce realizujące zadania zlecone przez Miasto,

 • stowarzyszenia realizujące zadania zlecone przez Miasto z zakresu promocji zdrowia,

 • miejskie jednostki organizacyjne pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny
Informację opublikował:Krzysztof Żok
Data publikacji:02.11.2005 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bartosz Pilny
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:27.04.2021 20:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 1395