AU.6743.5.42.2018

Na podstawie art. 30a pkt 3) ustawy Prawo budowlane Prezydent Miasta informuje, że w stosunku do zgłoszenia z dnia 15.10.2018 r., budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicy Władysława Jagiełły i Dojazdowej w Rudzie Śląskiej, dz. nr 3828/3, 3792/3, 3651/3, 3654/3, 3795/3, 3788/3, 3787/3, 3829/3, 3650/3 oraz 3786/3, 3785/3 (po podziale 3844/3, 3845/3, 3846/3, 3847/3 i 3848/3), w dniu 05.11.2018 r. upłynął termin na wniesienie sprzeciwu.

----------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30a pkt 1) ustawy Prawo budowlane Prezydent Miasta informuje, że w dniu 15.10.2018 r. spółka PSBUD S.C. P. Podolski, W. Skorupka, dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicy Władysława Jagiełły i Dojazdowej w Rudzie Śląskiej, dz. nr 3651/3, 3650/3, 3651/3, 3654/3, 3795/3, 3788/3, 3787/3, 3786/3, 3785/3, 3784/3, 3829/3, 3828/3 i 3792/3.

Dodatkowych informacji udziela Pan Adrian Mrozek tel. kontaktowy: 32 244 90 00 do 10 wew.: 3200.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Władysława Jagiełły i Dojazdowa
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Liliana Moskała-Zydra
Data publikacji:17.10.2018 17:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:06.11.2018 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 181