AU.6743.5.44.2018

Na podstawie art. 30a pkt 1) ustawy Prawo budowlane Prezydent Miasta informuje, że w dniu 26.10.2018 r. spółka Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „Hydrofan” Sp. z o.o., dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji ogólnospławnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi, przepompowni ścieków zabudowanej w studni podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu, zbiornika awaryjnego ścieków wykonanego z rur kanalizacyjnych DN1500; rurociągu tłocznego ścieków DN315; bezwykopowej przebudowy rurociągu tłocznego; przyłącza wodociągowego oraz kabli zasilających wraz z oświetleniem terenu przepompowni, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 195/82, 2824/82, 1166/82, 3132/82, 3179/82, 3183/80, 1947/79, 1872/23, 1493/79, 2828/82, 2829/82, 2830/82, 2831/80, 2833/80, 1424/32, 2263/32, 2262/32, 2267/32, 2270/32, 2074/30, 2071/30, 2070/30 w rejonie ulic Morskiej i Młyńskiej w Rudzie Śląskiej.

Dodatkowych informacji udziela: Pan Adrian Mrozek - tel. 32 244 90 00 do 10 wew. 3200.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie budowy - ul. Morska i Młyńska
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:29.10.2018 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:29.10.2018 10:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 135