KO.6341.36.2018

Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych (w tym ich przebudowę i likwidację) w zakresie:
  1. wykonanie projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej o oznaczeniu:

- wyl. 2 DN1200 na działcenr 1682/108 obr. 0001 Ruda,

- wyl. 3 DN300 na działce nr 1385/160 obr. 0001 Ruda,

- wyl. 4 DN300 na działce nr 1385/160 obr. 0001 Ruda,

- wyl. 5 DN600/300 na działce nr 1385/160 obr. 0001 Ruda;

  1. likwidację istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu R1, oznaczonego jako wyl. 7 PCV Dz315 na działce nr 1280/142 obr. 0001 Ruda;
  2. likwidację istniejących wylotów z przelewów kanalizacji ogólnospławnej, oznaczonych jako Wsbo6 DN500 na działce nr 1682/108 obr. 0001 Ruda oraz Wsbo7 DN300 na działce nr 1280/142 obr. 0001 Ruda;
  3. przebudowę rowów w tym:

- remont i przebudowę rowu R1,

- remont rowu R1.1,

- remont i przebudowę rowu R1.2,

- remont rowu R1.3,

- remont rowu R1.4;

  1. przebudowę i wykonanie przepustów w tym:

- wykonanie nowych przepustów P1; P2; P3; P4; P5 i P6;

- przebudowę istniejących przepustów P7; P8 i P9;

  1. budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych w celu zapewnienia retencji dla wód opadowych i roztopowych, odpływających istniejącymi i projektowanymi kanałami deszczowymi i rowami, w tym:

- wykonanie zbiornika retencyjnego ZR1 wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działkach nr 1682/108; 1161/133 obr. 0001 Ruda,

- przebudowę istniejących zbiorników ZR2 i ZR3 na działce nr 1682/108 obr. 0001 Ruda;

  1. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzeń wodnych, tj. do ww. projektowanych i przeznaczonych do przebudowy rowów i zbiorników retencyjnych, wód opadowych lub roztopowych, projektowanymi wylotami kanalizacji deszczowej, odwadniającej tzw. „Zlewnię Bujoczka” na terenie Miasta Ruda Śląska;
  2. szczególne korzystanie z wód, obejmujące użytkowanie wód znajdujących się w rowie, w zakresie retencjonowania tych wód poprzez podnoszenie ich poziomu w przebudowywanych zbiornikach retencyjnych ZR2 i ZR3 oraz w projektowanym na rowie zbiorniku retencyjnym ZR1, z ujęciem wody przeznaczonym dla poboru tych wód na cele utrzymania zieleni miejskiej,

oraz w zakresie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22 grudnia 2017 r. znak ZSE.6341.4.2017, na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu kanalizacji deszczowej WL1 do projektowanego rowu odprowadzającego w ciągu ul. Bujoczka w Rudzie Śląskiej i szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych do ziemi, tj. projektowanego rowu odprowadzającego poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej WL1.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Agnieszka Jas - tel.32 244 90 00 do 10 wew. 4031.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - ul. Zlewnia Bujoczka
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:06.12.2018 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:06.12.2018 13:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 116