wersja do wydruku Piotr Holona 22.11.2005 14:29

Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego z aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 101

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 9.4 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,

- dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

Opłaty

22 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu skróconego, wielojęzycznego

33 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego,

24 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

38 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym

Opłaty można dokonać w USC - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź  na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Dla osób wpłacających z zagranicy

INGBPLPW Pl 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Termin załatwienia

- do miesiąca – wnioski wpływające drogą pocztową,

- do 7 dni – wnioski o wydanie odpisu aktu przechowywanego w USC Ruda Śląska w formie papierowej,

- do 10 dni – wnioski o wydanie odpisu aktu przechowywanego w innym USC w formie papierowej,

- na miejscu – wnioski o wydanie odpisu aktu przeniesionego do centralnego Rejestru Stanu Cywilnego.

 

Uwagi

- z Rejestru Stanu Cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczenia o stanie cywilnym,

- podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie której dotyczy,

- interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Rudzie Śląskiej, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Śląskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 6100, 6110

tel.: 322-449-014

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Piotr Holona
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.11.2005 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.06.2016 10:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.06.2016 10:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2016 13:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2014 11:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.09.2012 09:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.06.2010 12:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.06.2010 12:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2009 08:50 Usunięto załącznik "PU-4.pdf" (Bartosz Pilny)
25.06.2008 10:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.12.2007 15:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.07.2007 14:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.05.2007 11:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.01.2007 14:27 Edycja dokumentu (Jadwiga Czaja)
02.01.2007 09:15 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
09.08.2006 14:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
09.08.2006 14:21 Dodano załącznik "PU-4.pdf" (Agnieszka Kubica)
09.08.2006 14:21 Usunięto załącznik "Formularz PU-4"
(Agnieszka Kubica)
28.03.2006 11:56Dodano załącznik "Formularz PU-4"
(Wiesława Stawska)
28.03.2006 11:55Usunięto załącznik "Karta usługi - Wydanie odpisu z aktu
stanu cywilnego"
(Wiesława Stawska)
20.02.2006 10:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
20.02.2006 10:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
20.02.2006 10:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
17.02.2006 14:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
16.12.2005 08:24 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
22.11.2005 14:29 Utworzenie dokumentu. (Piotr Holona)