wersja do wydruku Piotr Holona 22.11.2005 14:32

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 105

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 9.3 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

 

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za wydanie zupełnego odpisu aktu po sprostowaniu.

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

Opłatę można wnieść w USC bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Dla osób wpłacających z zagranicy:

INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, po zebraniu niezbędnych dokumentów.

 

Uwagi

- sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora,

- jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego,

- jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

 

Kontakt

tel.: 322-449-017

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6106, 6107

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Piotr Holona
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.11.2005 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.11.2016 11:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.10.2016 12:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2016 13:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2014 11:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.09.2012 17:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.06.2010 12:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.06.2010 12:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.06.2009 08:50 Usunięto załącznik "PU-5.pdf" (Bartosz Pilny)
12.06.2009 08:50 Usunięto załącznik "PU-6.pdf" (Bartosz Pilny)
25.06.2008 10:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.12.2007 15:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.07.2007 14:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.05.2007 12:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.05.2007 12:01 Usunięto załącznik "Karta usługi - Sprostowanie i
uzupełnienie aktu stanu cywilnego"

(Bartosz Pilny)
08.01.2007 14:25 Edycja dokumentu (Jadwiga Czaja)
02.01.2007 09:19 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
09.08.2006 14:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
09.08.2006 14:23 Dodano załącznik "PU-6.pdf" (Agnieszka Kubica)
09.08.2006 14:23 Dodano załącznik "PU-5.pdf" (Agnieszka Kubica)
09.08.2006 14:22 Usunięto załącznik "Formularz PU-7"
(Agnieszka Kubica)
09.08.2006 14:22 Usunięto załącznik "Formularz PU-5"
(Agnieszka Kubica)
28.03.2006 11:45Dodano załącznik "Formularz PU-7"
(Wiesława Stawska)
28.03.2006 11:45Dodano załącznik "Formularz PU-5"
(Wiesława Stawska)
20.02.2006 10:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
17.02.2006 13:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
16.12.2005 08:26 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
22.11.2005 14:32 Utworzenie dokumentu. (Piotr Holona)