Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństwa

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 103

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 9.9 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dokumenty tożsamości jubilatów (do wglądu).

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

Informacji o terminie przyznania medalu każdorazowo udziela Urząd Stanu Cywilnego.

 

Uwagi

- odznaczeni „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim,

- wniosek o nadanie „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego,

- rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Wojewody Śląskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

 

Kontakt

tel.: 322-449-015

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6102, 6103

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństwa
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny
Informację opublikował:Piotr Holona
Data publikacji:22.11.2005 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:05.03.2021 10:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 754