Kontrole zewnętrzne

1. Urząd Marszałkowski
Termin - 28.01 - 31.01.2019 r. 
Temat - Modernizacja energetyczna budynków przy ul. Matejki - FR-RKPR.44.33.1.2019.PS.
(ostateczna informacja pokontrolna)

2. Urząd Marszałkowski
Termin - 04.02 - 06.02.2019 r.
Temat - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9A - FR-RKPR.44.24.2.2019 dotyczy projektu nr 048E/17
(informacja pokontrolna)

3. Urząd Marszałkowski
Termin - 14.02 - 21.02.2019 r.
Temat - Kontrola planowa projektu nr 0453/16 - FR -RKPR.44.151.1.2018.MIJ
(informacja pokontrolna)

4. Wojewoda Śląski
Termin
- 18.02 - 08.03.2019 r.
Temat - Okresowa kontrola problemowa - działalność straży miejskiej od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli.
(protokół kontroli)

5. Urząd Marszałkowski
Termin - 20.02.2019 r.
Temat - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - FR - RKPR.44.185.1.2019.MK dotyczy projektu nr 03D3/16
(informacja pokontrolna)

6. Śląski Urząd Wojewódzki
Termin - 06.03 - 15.03.2019 r.
Temat - Kontrola w zakresie terminowości wydawania decyzji w sprawach pozwolenia na budowę oraz wpisy w systemie RWDZ
(wystąpienie pokontrolne)

7. Urząd Marszałkowski
Termin
- 21.03 - 22.03.2019 r.
Temat - Termodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej dotyczy projektu nr 039B/16
(informacja pokontrolna)

8. Centrum Projektów Europejskich
Termin - 24.04 - 25.04.2019 r.
Temat - Kontrola projektu LUMAT w ramach programu Central Europe
(informacja pokontrolna)
(protokół oględzin)

9. Wojewoda Śląski
Termin
- 06.05 - 10.05.2019 r.
Temat - Prawidłowość postępowań administracyjnych w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska
(wystąpienie pokontrolne)

10. Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Katowicach
Termin
- 24.05.2019 r.
Temat - Dokumentacja dotycząca inwestycji realizowanej przy ulicy Solidarności

11. Urząd Marszałkowski
Termin
- 29.05 - 31.05.2019 r. 
Temat - Kontrola projektu pt. " Budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej"
(informacja pokontrolna)

12. Urząd Marszałkowski
Termin - 29.05 - 31.05.2019 r. 
Temat - Termomodernizacja wraz z uciepłownieniem budynku przy ul. Wita Stwosza 3 w Rudzie Śląskiej
(informacja pokontrolna)

13. Urząd Marszałkowski
Termin
- 05.06 - 06.06.2019 r. 
Temat - Kontrola realizacji projektu "Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii Ficinus"
(informacja pokontrolna)

14. Urząd Marszałkowski
Termin - 05.06 - 06.06.2019 r.
Temat - Kontrola realizacji projektu nr 09DH/16 - Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Objazdowej 1A w Rudzie Śląskiej
(informacja pokontrolna)

15. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Termin - 10.07 -12.07.2019 r.
Temat - Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy głównym węźle komunikacyjnym w Rudzie Śląskiej
(informacja pokontrolna)

16. Urząd Marszałkowski
Termin
- 22.07.2019 r.
Temat - Kontrola trwałości projektu - "Przebudowa ulicy Ks. L.Tunkla w Rudzie Śląskiej"
(informacja pokontrolna)

17. Najwyższa Izba Kontroli
Termin
- 23.07 - 27.08.2019 r.
Temat - Realizacja zadań Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
(wystąpienie pokontrolne)

18. Państwowa Inspekcja Pracy
Termin - 29.07 - 02.08.2019 r.
Temat - Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie gospodarowania ZFŚS

(protokół kontroli)
(wystąpienie pokontrolne
(zawiadomienie inspektora pracy)
(wniosek o uchylenie wystąpienia)
(protokół kontroli)
(wystąpienie)

19. Państwowa Straż Pożarna
Termin - 09.08.2019 r.
Temat - Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - Budynek Urzędu Stanu Cywilnego
(protokół)

20. Najwyższa Izba Kontroli
Termin
- 25.09 - 20.11.2019 r.
Temat -   Realizacja przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno - prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego
(wystąpienie pokontrolne)

21. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Termin
- 21.10 - 25.10.2019 r.
Temat - Realizacja zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej w tym pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy w 2018 r.
(wystąpienie pokontrolne)


22. Wojewoda Śląski
Termin
- 25.10.2019 r.
Temat - Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w zakresie organizacji SWA i SWO oraz gospodarowaniem sprzętu OC oraz aktualizacja Bazy Szefa Obrony Cywilnej Arcus 2015
(wystąpienie pokontrolne)


23. Najwyższa Izba Kontroli

Termin - 8.11 - 14.11.2019 r. 
Temat - Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
(wystąpienie pokontrolne)

24. Państwowa Straż Pożarna
Termin - 16.12.2019 r.
Temat - Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
(protokół)

25. Wojewoda Śląski
Termin - 19.12 - 20.12.2019 r.
                13.01 - 26.02. 2020 r.

Temat - Prawidłowość gospodarowania środkami z dotacji udzielonej w 2017 r. na zadania związane z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach
(wystąpienie pokontrolne)

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole zewnętrzne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:01.02.2019 08:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Liliana Moskała-Zydra
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:18.12.2020 09:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 1113