Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

 

 1. siedziba:
  ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska
   
 2. tel: 32-789-51-00, fax: 32-789-51-14, e-mail: sekretariat@sppt.pl
   
 3. adres www: www.sppt.pl
   
 4. nr KRS: 0000214290
   
 5. wielkość udziału Miasta Ruda Śląska: 86,22%
   
 6. wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 20.167.000,00 zł.
   
 7. prezes: Przemysław Majdan
   
 8. rada nadzorcza: Maciej Markowicz, Jakub Lekston, Tomasz Kowalczyk
   
 9. przedmiot działalności spółki:

- tworzenie nowoczesnej, zgodnej ze standardami Unii Europejskiej, spełniającej oczekiwania inwestorów oferty, pozwalającej na skuteczne ekonomicznie prowadzenie działalności gospodarczej,

- pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości,

- kreowanie nowych miejsc pracy poprzez zapewnienie przedsiębiorcom najkorzystniejszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

 

Majątek i wynik finansowy na koniec 2006 r.
Suma bilansowa: 12.576.230,27 zł.
Strata w wysokości: 1.336.752,81 zł. zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2007 r.
Suma bilansowa: 25.217.500,89 zł.
Strata w wysokości: 364.264,28 zł. zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2008 r.
Suma bilansowa: 49.085.151,17 zł.
Strata w wysokości: 2.304.105,91 zł. zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2009 r.
Suma bilansowa: 52.599.695,99 zł.
Zysk netto w wysokości: 3.019.515,97 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2010 r.
Suma bilansowa: 42.542.832,04 zł.
Zysk netto w wysokości: 3.291.064,96 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych: 2.077.986,43 zł. oraz kapitał zapasowy: 1.213.078,53 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2011 r.
Suma bilansowa: 30.034.019,54 zł.
Zysk netto: 158.623,64 zł. zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2012r.
Suma bilansowa: 30.556.572,59 zł.
Zysk netto: 4.441.645,15 zł. zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2013 r.
Suma bilansowa: 30.467.460,55 zł
Zysk netto: 176.278,84 zł. zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2014 r.
Suma bilansowa: 28.111.393,11 zł
Strata netto: 4.727.058,04 zł. zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2015 r.
Suma bilansowa: 25.010.773,20 zł
Strata netto: 3.876.685,22 zł. zostanie pokryta z kapitału zapasowego do kwoty 1.262.968,12 zł., oraz z zysków z przyszłych lat.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2016 r.
Suma bilansowa: 23.075.412,86 zł.
Zysk netto: 2.117.756,02 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych: 1.753.486,47 zł. oraz kapitał zapasowy: 364.269,55 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2017 r.

Suma bilansowa – 22 246 270,93 zł

Wynik finansowy – strata netto 951 126,26 zł zostanie pokryta z zysku lat przeszłych 586 856,71 zł oraz z kapitału zapasowego 364 269,55 zł.

 

Majątek i wynik finansowy na koniec 2018 r.
Suma bilansowa – 18 246 635,89 zł
Wynik finansowy – strata netto - 18 183 340,01 zł
Strata netto zostanie pokryta z zysków lat następnych.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bernard Grzywocz – tel. 322-449-029

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny
Informację opublikował:Krzysztof Żok
Data publikacji:12.09.2018 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Kotus
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:29.06.2020 14:19