Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 1. siedziba:
  ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
   
 2. tel: 32-342-42-00, fax: 32-244-31-33 – sekretariat, 32-342-43-24 – dyspozytor,
  e-mail: sekretariat@pwik.com.pl
   
 3. adres www: www.pwik.com.pl
   
 4. nr KRS: 0000048747
   
 5. wielkość udziału Miasta Ruda Śląska: 100%
   
 6. wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 25.949.500,00 zł
   
 7. prezes: Grzegorz Rybka,
  wiceprezes: Wojciech Sieja
   
 8. rada nadzorcza:
  Katarzyna Król - przewodnicząca, Krzysztof Mejer - z-ca przewodniczącego, Adam Kucharczyk - przedstawiciel załogi - sekretarz, Piotr Mróz - przedstawiciel załogi, Adam Neumann
   
 9. przedmiot działalności spółki:

- usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków,

- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,

- utrzymanie i konserwacja urządzeń infrastruktury wodociągowej,

- działalność w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

 

Majątek i wynik finansowy na koniec 2006 r.
Suma bilansowa: 76.515.033,88 zł.
Strata w wysokości: 1.624.558,34 zł. - zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2007 r.
Suma bilansowa: 81.643.465,72 zł.
Zysk w wysokości: 2.766.167,37 zł. - zostanie podzielony na dywidendę, fundusz celowy na wypłatę nagród dla pracowników spółki oraz zwiększenie kapitału zapasowego.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2008 r.
Suma bilansowa: 84.262.306,73 zł.
Zysk w wysokości: 674.800,00 zł. - zostanie przeznaczony na fundusz celowy na wypłatę nagród dla pracowników spółki.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2009 r.
Suma bilansowa: 86.017.748,85 zł.
Zysk netto: 3.119.209,98 zł – przeznaczony zostanie na dywidendę: 1.800.000,00 zł. oraz fundusz celowy na wypłatę nagród dla pracowników: 1.319.209.98 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2010 r.
Suma bilansowa: 88.722.332,11 zł
Zysk netto: 2.158.908,42 zł – przeznaczony zostanie na dywidendę.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2011 r.
Suma bilansowa: 86.413.527,84 zł
Strata netto: 4.571.121,38 zł - zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2012 r.
Suma bilansowa: 84.187.153,58 zł.
Zysk netto: 1.008.359,65 zł. – zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy: 506.107,45 zł oraz fundusz celowy na wypłatę nagród dla pracowników: 502.252,20 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2013 r.
Suma bilansowa: 91.467.311,90 zł.
Zysk netto: 7.261.051,75 zł. - zostanie przeznaczony na dywidendę dla udziałowca: 3.500.000,00 zł., kapitał zapasowy: 3.118.482,98 zł. oraz fundusz celowy na wypłatę nagród dla pracowników: 642.568,77 zł

Majątek i wynik finansowy na koniec 2014 r.
Suma bilansowa: 93.594.663,21 zł.
Zysk netto: 4.155.188,44 zł. - zostanie przeznaczony na dywidendę dla udziałowca: 2.000.000,00 zł., kapitał zapasowy: 2.155.188,44 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2015 r.
Suma bilansowa: 96.306.840,39 zł.
Zysk netto: 3.363.419,47 zł. - zostanie przeznaczony na dywidendę dla udziałowca: 500.000,00 zł., kapitał zapasowy: 2.401.891,10 zł., fundusz nagród dla pracowników: 361.528,37 zł., zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 100 000,00 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2016 r.
Suma bilansowa: 101.715.038,96 zł.
Zysk netto: 4.291.036,16 zł. - zostanie przeznaczony na dywidendę dla udziałowca: 2.000.000,00 zł., kapitał zapasowy: 1.290.020,09 zł., fundusz nagród dla pracowników: 1.001.016,07 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2017 r.
Suma bilansowa – 103 255 793,16 zł
Wynik finansowy – zysk netto 2 193 574,90 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2018 r.
Suma bilansowa – 104 205 934,64 zł
Wynik finansowy – zysk netto 1 320 928,53 zł, zysk zostanie przeznaczony na dywidendę dla współnika 590 070,53 oraz fundusz celowy na wypłatę nagród dla pracowników Spółki 730 858,00 zł.

Dodatkowych informacji udziela:
Bernard Grzywocz – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2071

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny
Informację opublikował:Krzysztof Żok
Data publikacji:03.10.2018 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Kotus
Data na dokumencie:03.10.2018
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.04.2020 09:38