Śląskie Media Sp. z o.o.

 

 1. siedziba:
  ul. Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska
   
 2. tel / fax: 32-248-60-97, e-mail: biuro@wiadomoscirudzkie.pl
   
 3. adres www: www.wiadomoscirudzkie.pl
   
 4. nr KRS: 0000111910
   
 5. wielkość udziału Miasta Ruda Śląska: 100%
   
 6. wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 200 000,00 zł.
   
 7. prezes: Anna Piątek-Niewęgłowska
   
 8. rada nadzorcza: Adam Nowak – przewodniczący, Aneta Skupińska-Buczak, Marek Wilk
   
 9. przedmiot działalności spółki:

- działalność wydawnicza, a w szczególności wydawanie tygodnika społeczno kulturalnego "Wiadomości Rudzkie",

- działalność reklamowa, informacyjna, publicystyczna, szkoleniowa, doradcza, audiowizualna, marketingowa i public relations,

- organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, promocja miasta, działalność medialna, wykonywanie usług poligraficznych,

- świadczenie usług informatycznych i internetowych.

 

Majątek i wynik finansowy na koniec 2006 r.
Suma bilansowa: 159 677,29 zł.
Strata w wysokości: 26 493,04 zł. zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2007 r.
Suma bilansowa: 190 351,99 zł.
Zysk w wysokości: 33 334,40 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie straty z roku 2004.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2008 r.
Suma bilansowa: 173 687,36 zł.
Strata w wysokości: 26 117,78 zł. zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2009 r.
Suma bilansowa: 170.630,09 zł.
Zysk netto: 6.019,95 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2010 r.
Suma bilansowa: 352.437,56 zł.
Strata netto: 84.407,45 zł. zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2011 r.
Suma bilansowa: 160.795,04 zł.
Strata netto: 290.176,12 zł zostanie pokryta z kapitału rezerwowego

Majątek i wynik finansowy na koniec 2012 r.
Suma bilansowa: 249.038,55 zł.
Strata netto: 23.531,24 zł. zostanie pokryta z kapitału rezerwowego.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2013 r.
Suma bilansowa: 230.535,35 zł.
Zysk netto: 5.173,65 zł. zostanie przekazany na pokrycie straty z 2010 roku.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2014 r.
Suma bilansowa: 253.344,49 zł.
Zysk netto: 45.046,82 zł. zostanie przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2015 r.
Suma bilansowa: 282.816,10 zł.
Zysk netto: 8.084,62 zł. zostanie przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2016 r.
Suma bilansowa: 393.580,78 zł.
Zysk netto: 11.010,85 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2017 r.
Suma bilansowa – 360 927,86 zł
Wynik finansowy – zysk netto 9 249,37 zł zostanie  przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych 1 481,72 zł oraz kapitał zapasowy 7 767,65 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2018 r.
Suma bilansowa –338 782,88 zł
Wynik finansowy – zysk netto 965,80 zł
Zysk zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bernard Grzywocz – tel. 322-449-029

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Śląskie Media Sp. z o.o.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny
Informację opublikował:Krzysztof Żok
Data publikacji:05.03.2018 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Kotus
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:02.09.2019 10:13