Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.

W dniu 2 lutego 2017 roku nastąpiło połączenie spółki Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. ze spółką Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej poprzez przeniesienie całego majątku PEC Sp. z o.o. na WE ZCP Sp. z o.o.

 

 1. siedziba:
  ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska
   
 2. tel / fax: 32-274-95-05, e-mail:  zcp@weglokoksenergia.pl
   
 3. adres www:  www.weglokoksenergia.pl/zcp
   
 4. nr KRS: 0000181417
   
 5. wielkość udziału Miasta Ruda Śląska: 0,89%
   
 6. wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 586.500,00 zł.
   
 7. prezes: Michał Żydek
   
 8. rada nadzorcza: Adam Bilski, Tomasz Łukowicz, Karol Kędziora, Robert Sołek
   
 9. przedmiot działalności spółki:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

- transport rurociągami paliw gazowych,

- wytwarzanie energii elektrycznej,

- przesyłanie energii elektrycznej,

- dystrybucja energii elektrycznej,

- handel energią elektryczną,

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

 

Informacje dotyczące majątku i wyniku finansowego za lata 2006-2015 dotyczą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przed połączeniem.
 

Majątek i wynik finansowy na koniec 2006 r.
Suma bilansowa: 61.318.052,30 zł.
Strata w wysokości: 1.664.054,85 zł - zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki

Majątek i wynik finansowy na koniec 2007 r.
Suma bilansowa: 59.331.583,56 zł.
Strata w wysokości: 1.448.001,83 zł - zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki

Majątek i wynik finansowy na koniec 2008 r.
Suma bilansowa: 55.508.180,29 zł.
Strata w wysokości: 2.536.627,91 zł - zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki

Majątek i wynik finansowy na koniec 2009 r.
Suma bilansowa: 56.459.703,24 zł.
Zysk netto: 276.204,57 zł – zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy: 176.204,57zł oraz nagrody dla pracowników wraz ze składką ZUS: 100.000,00 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2010 r.
Suma bilansowa: 58.349.962,20 zł
Zysk netto: 715.082,76 zł - zostanie przeznaczony na nagrody dla pracowników: 260.000,00 zł, na dywidendę dla wspólników: 451.785,20 zł. oraz kapitał zapasowy: 3.297,76 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2011 r.
Suma bilansowa –  67.673.356,88 zł
Zysk netto: 127.542,59 zł zostanie przeznaczony na nagrody dla pracowników: 46.000,00 zł, kapitał rezerwowy: 81.542,59 zł

Majątek i wynik finansowy na koniec 2012 r.
Suma bilansowa: 73.163.694,50 zł
Zysk netto: 1.987.077,26 zł. zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy: 1.837.077,26 zł oraz nagrody dla pracowników: 150 000,00 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2013 r.
Suma bilansowa: 73.846.254,07 zł.
Zysk netto: 2.187.462,30 zł. zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy: 444.499,23 zł, kapitał zapasowy: 1.592.963,07 zł oraz nagrody dla pracowników 150.000,00 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2014 r.
Suma bilansowa: 73.904.961,64 zł.
Zysk netto: 487.068,22 zł. zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy: 405.068,22 zł, kapitał zapasowy: 41.000,00 zł oraz nagrody dla pracowników 41.000,00 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2015 r.
Suma bilansowa: 68.082.259,10 zł
Strata netto: 372.668,47 zł. zostanie pokryta z zysku z lat ubiegłych.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2016 r.
Suma bilansowa: 104.156.238,67 zł.
Zysk netto: 6.396.801,22 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy: 511.744.10 zł oraz kapitał rezerwowy: 5.885.057,12 zł. 

Majątek i wynik finansowy na koniec 2017 r.
Suma bilansowa – 120 422 084,09 zł
Wynik finansowy – zysk netto 7 298 047,25 zł zostanie przeznaczony na fundusz rezerwowy.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2018 r.
Suma bilansowa –130 639 012,51 zł
Wynik finansowy – zysk netto 1 689 922,27 zł
Zysk zostanie przeznaczony na fundusz rezerwowy.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bernard Grzywocz – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2071

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny
Informację opublikował:Krzysztof Żok
Data publikacji:06.07.2017 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Kotus
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:04.03.2020 15:25