SP.0711.27.2019

 

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

 

Przedmiot konsultacji:

obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Termin trwania:

od dnia 12 marca 2019 r. do 20 marca 2019 r.

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:

protokół z  konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Osiewalska-Belok

Kancelaria Urzędu Miasta, tel. 322-449-000 wew.1261

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Liliana Moskała-Zydra
Data publikacji:12.03.2019 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.03.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:08.04.2019 10:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 186