KO.6235.2.2019

Informacja w sprawie usuwania wyrobów azbestowych z posesji będących własnością osób fizycznych na terenie Miasta Ruda Śląska

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie Miasta Ruda Śląska w 2019 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w ramach którego Miasto Ruda Śląska ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Ruda Śląska planuje wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ruda Śląska” w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, które posiadają wyroby zawierające azbest i planują ich usunięcie w 2019 roku. Termin zakończenia zadania ustalony został na dzień 30.09.2019 r.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Wysokość dofinansowania może wynosić do 100 % kosztów kwalifikowanych, ale zależeć będzie od wielkości przyznanego Miastu dofinansowania.

Zasady usuwania wyrobów zawierających azbest zostały ujęte w Regulaminie realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2019 roku. Regulamin zadania można pobrać razem z wnioskiem o przystąpieniu do realizacji zadania.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym osoby planujące usunięcie azbestu z ich posesji w 2019 roku proszone są o złożenie stosowanego wniosku w terminie do 29.03.2019 r. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Miasta Ruda Śląska lub pobrać jako załącznik ze strony internetowej w zakładce – Ochrona Środowiska wraz załącznikami i kolorowym zdjęciem obiektu, z którego planowany jest demontaż azbestu lub zdjęciem miejsca składowania azbestu (w przypadku zbierania).

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron można uzyskać w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pokój 403 w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

1. Wniosek o przystąpienie do realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2019 roku.

2. Regulamin realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2019 roku z posesji będących własnością osób fizycznych.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Ewa Morys -  32 244 90 63 lub 32 244 90 00 -10, wew. 4031.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ruda Śląska w 2019 roku z posesji będących własnością osób fizycznych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:13.03.2019 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:18.03.2019 08:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 148