Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

 1. siedziba:
  ul. 1 Maja 218,  41-710 Ruda Śląska
   
 2. tel: 322-420-781, e-mail: mpgm@mpgm.com.pl
   
 3. adres www:  www.mpgm.com.pl
   
 4. nr KRS: 0000017326
   
 5. wielkość udziału Miasta Ruda Śląska: 100%
   
 6. wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 8.084.000,00 zł.
   
 7. prezes: Jerzy Krótki
  wiceprezesi: Tomasz Rzeżucha, Bogusław Waćko
   
 8. rada nadzorcza:
  Ewa Guziel, Henryk Mercik, Ewa Szklarczyk, Jolanta Biały, Dorota Wilk
   
 9. przedmiot działalności spółki:
  - zarządzanie budynkami stanowiącymi własności Miasta Ruda Śląska, budynkami prywatnymi w zarządzie oraz budynkami Skarbu Państwa,
  - wykonywanie remontów i napraw, przeglądów technicznych i konserwacji budynków wraz z ich wyposażeniem technicznym i instalacjami wewnętrznymi,
  - realizacja inwestycji budowlanych związanych również z budownictwem socjalnym.

 

Majątek i wynik finansowy na koniec 2006 r.
Suma bilansowa: 11.803.329,46 zł.
Zysk w wysokości: 47.048,85 zł. zostanie podzielony w równych częściach na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2007 r.
Suma bilansowa: 12.003.887,79 zł.
Zysk w wysokości: 55.845,34 zł. zostanie podzielony w równych częściach na kapitał zapasowy i kapitał inwestycyjny.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2008 r.
Suma bilansowa: 11.795.326,45 zł.
Zysk w wysokości: 51.692,69 zł. zostanie podzielony w równych częściach na kapitał zapasowy i kapitał inwestycyjny.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2009 r.
Suma bilansowa: 14.443.959,84 zł.
Zysk netto: 74.078,78 zł zostanie przeznaczony na: nagrody dla pracowników: 25.000,00 zł. oraz zwiększenie kapitału inwestycyjnego: 25.000,00 zł. i zwiększenie kapitału rezerwowego: 24.078,78 zł

Majątek i wynik finansowy na koniec 2010 r.
Suma bilansowa: 14.167.927,19 zł.
Zysk netto: 75.792,83 zł. zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy: 37.896,42 zł oraz kapitał rezerwowy: 37.896,41 zł.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2011 r.
Suma bilansowa: 12.980.550,18 zł.
Zysk netto: 59.349,98 zł. zostanie przeznaczony na nagrody dla pracowników: 29.674,99 zł oraz kapitał rezerwowy: 29.674,99 zł

Majątek i wynik finansowy na koniec 2012 r.
Suma bilansowa: 9.580.858,87 zł.
Strata netto: 1.998.327,70 zł. zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2013 r.
Suma bilansowa: 11.178.439,32 zł.
Strata netto: 444.857,70 zł. zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2014 r.
Suma bilansowa: 12.279.248,93 zł.
Zysk netto: 1.001.794,03 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2015 r.
Suma bilansowa: 14.070.965,26 zł.
Zysk netto: 555.435,36 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2016 r.
Suma bilansowa: 13.867.474,16 zł.
Strata netto: 137.732,02 zł. zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2017 r.
Suma bilansowa – 15 043 240,79 zł
Wynik finansowy – strata netto -580 080,64 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2018 r.
Suma bilansowa –14 109 447,72 zł
Wynik finansowy – strata netto - 131 495,50 zł
Strata zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bernard Grzywocz – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2071

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny
Informację opublikował:Krzysztof Żok
Data publikacji:06.02.2018 15:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Kotus
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:01.10.2019 14:51