2/ZOP/2019

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożonej przez Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30, 41-700 Ruda Śląska, w trybie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem:

- „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 (magazyn w dzielnicy Ruda i Godula)”.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Izabela Starowicz - tel. 32 344 03 23 wew. 333.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożonej przez Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30, 41-700 Ruda Śląska, w trybie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 (magazyn w dzielnicy Ruda i Godula)”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:28.03.2019 15:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystian Morys
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:28.03.2019 15:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 62