OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

Zgodnie z art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496, z późniejszymi zmianami) niniejszym zamieszcza się wniosek z dnia 16 maja 2019 r. firmy ADAMARO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 58/4 w Chorzowie, wraz z dołączonymi do niego dokumentami,

 

o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.:

„Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i konieczną infrastrukturą”

usytuowanego na nieruchomościach o ozn. geod. 2088/16, 2190/22

przy ul. Powstańców 1 w Rudzie Śląskiej – Rudzie

Do wyżej wymienionego wniosku można wnosić uwagi.

Stosownie do art. 7 ust. 11 ww. ustawy uwagi do wniosku wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, tj. do dnia 13 czerwca 2019 r.

Uwagi należy wnosić na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub pocztą na jego adres.

 

Informuję, że administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.rudaslaska.bip.info.pl., na oficjalnej stronie Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i konieczną infrastrukturą usytuowanego na nieruchomościach przy ul. Powstańców 1
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.05.2019 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Daniel Nowok
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.02.2022 12:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 251