KGW. 7351.2.2019

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 f) i g) oraz  art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 2077 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Agnieszka Uziel-Cuglowska - tel. 32 244 90 00, wew. 2210.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:31.05.2019 08:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:31.05.2019
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:31.05.2019 08:14