SP.0711.43.2019

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688)

 

Przedmiot konsultacji:

określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Termin trwania:

od dnia 18 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok

Kancelaria Urzędu Miasta, tel. 322-449-000 wew.1261

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:17.06.2019 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.06.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:04.07.2019 17:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 154