Profesjonalna rejestracja pojazdu          

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 9

Urząd Miasta - budynek "A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek – formularz 5.41,
 • kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców/kopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/oświadczenie, że podmiot jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium RP zajmującego się dystrybucją, produkcją lub badaniem pojazdów/kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia i części,
 • oświadczenia, o których mowa w art. 80t ust. 3 pkt 3 ustawy – formularz 5.44,
 • kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, znaku legalizacyjnego oraz wymaganej opłaty ewidencyjnej.

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów:

 

decyzja o profesjonalnej rejestracji

100,00

blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego

10,00

znaki legalizacyjne

12,50

tablice rejestracyjne profesjonalne:

 

 • samochodowe 2 szt.
 • motocyklowe
 • motorowerowe

80,00

40,00

30,00

 

 

Opłata ewidencyjna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

 

decyzja profesjonalna

0,50

blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego

0,50

tablice rejestracyjne profesjonalne

0,50

 

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek "A" - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Tytuł przelewu: nazwa przedsiębiorcy/imię i nazwisko przedsiębiorcy

 

Termin Załatwienia

 • wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji – do 7 dni.

Uwagi

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej rejestracji profesjonalnej lub odmowy rejestracji profesjonalnej pojazdu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu lub decyzji o odmowie profesjonalnej rejestracji pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów.

Kontakt

tel. 032/244-90-00 wew. 5083/ 5086/ 5084/ 5087/ 5082

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Profesjonalna rejestracja pojazdu
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.07.2019 08:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.03.2021 12:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 552