Wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych  zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 9

Urząd Miasta - budynek "A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

  • wniosek – formularz 5.42,
  • wykorzystane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych wraz z dokumentem zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych - formularz 5.43,
  • kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub nowych profesjonalnych tablic rejestracyjnych, znaku legalizacyjnego oraz wymaganej opłaty ewidencyjnej.

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów:

 

blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego

10,00

znaki legalizacyjne

12,50

tablice rejestracyjne profesjonalne:

 

  • samochodowe 2 szt.
  • motocyklowe
  • motorowerowe

80,00

40,00

30,00

 

Opłata ewidencyjna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

 

blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego

0,50

tablice rejestracyjne profesjonalne

0,50

 

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek "A" - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

Tytuł przelewu: nazwa przedsiębiorcy/imię i nazwisko przedsiębiorcy

 

Termin Załatwienia

  • wydanie załącznika „B” do decyzji o profesjonalnej rejestracji – do 7 dni.

Uwagi

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie rejestracji profesjonalnej pojazdu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie profesjonalnej rejestracji pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów.

Kontakt

tel. 032/244-90-00 wew. 5083/ 5086/ 5084/ 5087/ 5082

Załączniki

Brak załączników w dokumencie

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:25.07.2019 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 12:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 319