Wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych

Wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych  zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 9

Urząd Miasta - budynek "A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

  • wniosek – formularz 5.42,
  • wykorzystane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych wraz z dokumentem zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych - formularz 5.43,
  • kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub nowych profesjonalnych tablic rejestracyjnych, znaku legalizacyjnego oraz wymaganej opłaty ewidencyjnej.

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów:

 

blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego

10,00

znaki legalizacyjne

12,50

tablice rejestracyjne profesjonalne:

 

  • samochodowe 2 szt.
  • motocyklowe
  • motorowerowe

80,00

40,00

30,00

 

Opłata ewidencyjna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

 

blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego

0,50

tablice rejestracyjne profesjonalne

0,50

 

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek "A" - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

Tytuł przelewu: nazwa przedsiębiorcy/imię i nazwisko przedsiębiorcy

 

Termin Załatwienia

  • wydanie załącznika „B” do decyzji o profesjonalnej rejestracji – do 7 dni.

Uwagi

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie rejestracji profesjonalnej pojazdu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie profesjonalnej rejestracji pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów.

Kontakt

tel. 032/244-90-00 wew. 5083/ 5086/ 5084/ 5087/ 5082

Załączniki

Brak załączników w dokumencie

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.07.2019 10:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż