Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta – budynek „A”

Pl. Jana Pawła II 6

Wymagane dokumenty

- wniosek,

- dokument właściwego związku sportowego potwierdzający uzyskanie osiągnięcie zawodnika, za które ma być przyznana nagroda,

- oświadczenie klubu o przynależności i reprezentowaniu przez zawodnika klubu sportowego.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia:         

Do końca roku budżetowego.

Uwagi

- nagrody i wyróżnienia mają charakter uznaniowy,

- wnioski należy składać po zakończeniu rozgrywek ligowych lub mistrzostw,

- w danym roku kalendarzowym zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę za najwyższe osiągnięcie sportowe,

- złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Uchwała  Nr   PR.0007.109.2013  Rady  Miasta Ruda  Śląska  z  dnia  2  lipca  2013 r.  w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym.

Kontakt

Tel. 32 244 90 43

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uzyskanie wyróżnienia i nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.02.2022 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.02.2022 15:08

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 391