Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców – parter
Urząd Miasta – budynek „A”
Pl. Jana Pawła II 6

ZAWIADOMIENIE O IMPREZIE NIEMASOWEJ

 

ORGANIZOWNIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH LUB ROZRYWKOWYCH

(dotyczy imprez artystycznych lub rozrywkowych odbywających się poza stałą siedziba organizatora lub w sposób objazdowy)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej złożone nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia ( formularz do pobrania na stronie.

OPŁATY

Nie pobiera się

TERMIN SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń następuje rejestracja imprezy /wydarzenia niezwłocznie.

Decyzje  o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej doręcz się podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

ODWOŁANIE

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczania.

Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.

Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.

Zawiadomienie i odwołanie są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1983),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096).

KONTAKT

Tel. 32 244 90 43, e-mail: um_rk@ruda-sl.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o imprezie niemasowej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:29.08.2019 12:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Trzciński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:29.08.2019 12:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 161