AZ.415.1.2019

OBWIESZCZENIE

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem w mieście Ruda Śląska parku kulturowego

pod nazwą „Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda”

Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z póź. zmianami)

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza:

o podjęciu prac nad utworzeniem w mieście Ruda Śląska parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda”. Projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie utworzenia parku kulturowego będzie udostępniony od dnia 2 września 2019 r. do dnia 26 września 2019 w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska pod adresem internetowym https://rudaslaska.bip.info.pl/ oraz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pokój 324. Wnioski dotyczące projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego można składać do Prezydenta Miasta Ruda Śląska od dnia 2 września 2019 r. do dnia 26 września 2019 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia. Wnioski należy złożyć osobiście w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, pokój 324 lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywaniem ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres zabytki@ruda-sl.pl.

Wnioski należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

załączniki:

  1. Uchwała nr PR.0007.136.2019 z dnia 29.08.2019
  2. Obwieszczenie Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.08.2019 r.
  3. Załącznik nr 1 – Wniosek do projektu uchwały
  4. Załącznik nr 2 – Projekt uchwały – park kulturowy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:30.08.2019 13:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Urbańczyk
Data na dokumencie:30.08.2019
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:30.08.2019 13:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 116