Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Restauracji „Wiśniowy Sad” Sp. z o.o., 41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 76, na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z ww. Restauracji zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej (...)

KO.6341.33.2019

Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Restauracji „Wiśniowy  Sad”
Sp.z o.o., 41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 76, na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji  Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju  13, ścieków  przemysłowych zawierających  substancje  szczególne  szkodliwe dla  środowiska wodnego, pochodzących z ww. Restauracji zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej (pochodzące z funkcjonowania zaplecza kuchennego oraz z procesu utrzymania czystości w pomieszczeniach lokalu).

Dodatkowych informacji udziela: Pani Iwona Zbróg - tel. 32 244-90-00 do 10 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Restauracji „Wiśniowy Sad” Sp. z o.o., 41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 76, na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z ww. Restauracji zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej (...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:05.09.2019
Data publikacji:05.09.2019 08:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż