KO.6220.1.37.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2019 r. znak KO.6220.1.37.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 18/2019 z 23 września 2019 r. znak KO.6220.1.37.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika AdBlue wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji paliw, działka nr ewid. 577/14, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Asfaltowej 3” oraz określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia.                                                    

Bliższych informacji udziela Pani Leokadia Masłowska tel. (32) 244 90 63 lub (32) 244 90 00-10 wew. 4030.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika AdBlue wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji paliw, działka nr ewid. 577/14, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Asfaltowej 3” oraz określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Kielak
Data publikacji:27.09.2019 11:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:27.09.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Kielak
Data aktualizacji:27.09.2019 12:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 86