KO.6220.1.38.2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25 września 2019 r. znak KO.6220.1.16.2019SLS, Lp.2/2019 dot. zawiadomienia stron postępowania o prowadzeniu postępowania administracyjnego przez Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek (działki nr 1010/85, 1011/85, 1019/85)”, w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/349/2019/10458/KS z dnia 19 lipca 2019 r. dot. wyłączenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z załatwienia ww. sprawy i wyznaczenia Prezydenta Miasta Zabrze do jej rozpatrzenia.                           

Dodatkowych informacji udziela Pani Leokadia Masłowska tel. 32-244-90-63 lub 32-244-90-00 do10 wew. 4030.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25 września 2019 r. znak KO.6220.1.16.2019SLS, Lp.2/2019 dot. zawiadomienia stron postępowania pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej” zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Kielak
Data publikacji:09.10.2019 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:09.10.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Kielak
Data aktualizacji:09.10.2019 10:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 106