W załączeniu Projekt Budżetu Miasta na rok 2020, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr SP.0050.3.456.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.

Ponadto przedstawiam uchwały V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- Uchwała Nr 4200/V/200/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska.

- Uchwała Nr 4200/V/199/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałem informacyjnym.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Aleksandra Izydorczyk - tel. 32 244 90 00, wew. 2030

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt budżetu na 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Liliana Moskała-Zydra
Data publikacji:15.11.2019 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Guziel
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:16.12.2019 14:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 426