AU.6740.540.2019

 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanej w dniu 15.11.2019 r. decyzji nr 712-19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej”  obejmującą rozbudowę ulicy Wincentego Janasa na całym przebiegu, wraz z wykonaniem oświetlenia drogi publicznej, przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną, wykonanie zjazdów z drogi publicznej wykonanie miejsc postojowych i chodników, rozbudowę pasa drogowego ulicy Emanuela Smołki i budowę skomunikowanego z nią parkingu, likwidację istniejących nieczynnych lub podlegających przebudowie sieci uzbrojenia terenu, wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni jezdni, chodników i innych elementów, wykonanie odtworzeń nawierzchni istniejących innych dróg publicznych w zakresie wynikającym z przebudowy sieci w granicach pasa drogowego tych dróg (ulica Marii Curie-Skłodowskiej, ulica Karola Miarki, ulica Juliusza Ligonia, ulica Emanuela Smołki), budowę obiektów małej architektury w postaci murków oporowych i ławek, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi, odtworzenie przyłączy do istniejących sieci, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 504/10, 505/11, 508/12, 509/13, 512/14, 658/5, 660/6, 765/25, 850/16, 903/2, 928/24, 1358/25, 1573/28, 1703/32, 1705/31, 1738/24, 1779/15, 1780/15, 515/15, 1796/4, 1921/8, 616/40, 1257/38, 1610/38, 1512/116, 1478/116, 1480/116, 1498/56, 564/56, 561/51, 730/51, 560/52, 557/50, 517/15, 514/217, 511/14, 503/10, 774/45, 510/13, 553/44, 617/43, 738/43, 507/12, 506/11, 615/40, 548/39, 545/38, 544/38, 1692/36, 540/36, 502/8, 923/7, 499/7, 498/6, 1163/32, 1704/31, 532/31, 565/218, 495/5, 494/4, 490/2, 1164/24, 520/23, 519/16, 489/2, 797/16, 1273/229, 1483/116, 1482/116, 1486/116, 1487/116, 1489/116, 1490/116, 1765/116, 1785/116, 1500/56, 1502/56, 1504/56, 1791/57, 1793/57, 1505/56, 1503/56, 1501/56, 1499/56, 1507/56, 778/35, 1701/32, 1781/35, 1695/35, 1693/36, 567/216, 414/33, 1154/223, 1702/32, 1328/117, 1335/23, 1497/116, 408/219, 818/117, 1946/50, 1660/46 (numery działek przed podziałem).

Dodatkowych informacji udziela: Pan Adrian Mrozek - tel. kontaktowy: 32 244 90 00 do 10 wew.: 3200

                                      

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanej w dniu 15.11.2019 r. decyzji nr 712-19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej” (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:20.11.2019 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:20.11.2019
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:20.11.2019 09:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 82