SP.0711.88.2019

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.)

Przedmiot konsultacji:

określenie średniej ceny jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska w roku szkolnym 2019/2020

Termin trwania:

od dnia 5 grudnia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r.

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska w roku szkolnym 2019/2020, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 32 244 90 00 wew.1261

Kancelaria Prezydenta Miasta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska w roku szkolnym 2019/2020
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:05.12.2019 15:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.12.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:08.01.2020 13:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 113