Zarządzenie NR SP.0050.2.360.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publiczego w ramach ogłoszonych na 2020 rok otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, spraw społecznych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 a ustawy

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publiczego w ramach ogłoszonych na 2020 rok otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:11.12.2019 10:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.12.2019
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.12.2019 10:45