AU.6721.2.2018

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska z wyłączeniem terenu w rejonie ul. Bielszowickiej, ul. Mostowej i ul. 1 Maja – „RUDA ŚLĄSKA – ZACHÓD”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. obszaru.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Anna Grzybowska – tel. 32 244 90 00, wew. 3191

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:18.12.2019 08:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:18.12.2019
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:07.01.2020 12:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 2389