Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłasza nabór kandydatów

do Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska kadencji 2020 - 2025

 

Zasady i tryb naboru określone są w zarządzeniu nr PR.0050.2.2.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz określenia wzoru formularza zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska dokonywane na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 lub załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, należy przesłać lub osobiście dostarczyć do Urzędu Miasta Ruda Śląska Kancelarii Rady Miasta przy pl. Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska

w terminie od dnia 15 stycznia 2020 r. do dnia 28 stycznia 2020 r.

w godzinach pracy Urzędu Miasta (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Ruda Śląska).

Statut  Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia) określony został uchwałą Nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu, zmienioną uchwałą Nr PR.0007.73.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska kadencji 2020 - 2025
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Marzena Krzyszczuk
Data publikacji:14.01.2020 09:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.01.2020
Informację aktualizował:Marzena Krzyszczuk
Data aktualizacji:14.01.2020 11:54