Dot.: terminu kwalifikacji wojskowej w 2021 roku

Wydział Spraw Obywatelskich tutejszego Urzędu Miasta informuje:

Wojewoda Śląski wyznaczył termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa śląskiego w dniach od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 roku.

Kwalifikacja wojskowa na terenie Rudy Śląskiej planowana jest wstępnie w okresie od 4 października do 8 listopada 2021 roku.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, będą wzywane do Powiatowej Komisji Lekarskiej wezwaniami imiennymi, które będą wskazywały termin ich zgłoszenia.

Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, tel. 32 244 90 18 lub 32 244 90 27.

............................................................................

Proces rekrutacji do Sił Zbrojnych RP

W nawiązaniu do pisma Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie, Wydział Spraw Obywatelskich tutejszego Urzędu informuje, że na terenie województw powstały Wojskowe Centra Rekrutacji, w ramach których prowadzony będzie proces rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.

 

Nabór do służby w Wojsku Polskim nigdy nie był tak łatwy !

Uproszczono procedury do minimum.

Aplikuj przez Internet, dzięki nowej formie rekrutacji.

 

 

Nowy portal rekrutacyjny Wojska Polskiego - www.zostanzolnierzem.pl

 

3 kroki, aby zostać żołnierzem zawodowym lub Terytorialnej Służby Wojskowej:

 

krok 1:   Wejdź na zostanzolnierzem.pl i wypełnij niezbędne dane

                (formularz można również wypełnić przez ePUAP oraz w WKU Chorzów).

krok 2:   W jeden dzień załatw wszystkie formalności w Wojskowym Centrum Rekrutacji.

krok 3:   Ukończ 28 dniowe szkolenie podstawowe i zostań żołnierzem

                (w przypadku Terytorialnej Służby Wojskowej – 16 dniowe szkolenie).

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie

https://wkuchorzow.wp.mil.pl/pl/articleswazne-2/zostan-zolnierzem-rzeczypospolitej-rusza-nowy-system-rekrutacji-do-sluzby-wojskowej/ oraz na stronie www.wojsko-polskie.pl.

Dodatkowych informacji na temat rekrutacji do Sił Zbrojnych RP udziela: Specjalista Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie, Pani Alicja Pawełek - tel. 261 124 583

...............................................................

Świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie lub dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.

 Żołnierz, który odbył ćwiczenia wojskowe może złożyć wniosek o wypłatę  świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, albo utraconego dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie tych ćwiczeń wojskowych. Wniosek należy złożyć najpóźniej przed upływem 3 miesięcy od dnia zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Do wniosku należy dołączyć:     

- zaświadczenie o wypłaconym uposażeniu za odbyte ćwiczenia wojskowe, wydane przez jednostkę wojskową,

- zaświadczenie o wysokości utraconego wynagrodzenia w przeliczeniu na jeden dzień, wydane przez zakład pracy, w którym żołnierz jest zatrudniony

lub

- zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu w przeliczeniu na jeden dzień, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego – jeżeli żołnierz prowadzi działalność gospodarczą.

Przy dokonywaniu wyliczeń przez zakład pracy, urząd skarbowy i urząd miasta stosuje się przepisy:

a) art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.),

b) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881).

Informacji w tych sprawach udziela: Wydział Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta - tel. 32  244 90 18 lub 32 244 90 27.

...................................................................................

Kwalifikacja wojskowa

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.

30 dni przed terminem kwalifikacji wydane zostaje Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej, w którym określa się miejsce i termin przeprowadzenia tej kwalifikacji w danym roku.

Wymagane dokumenty

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, przedstawia następujące dokumenty:

- dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,

- dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,

- fotografia o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

 

Odwołanie

Osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej przysługuje odwołanie od Orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w sprawie ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej.

Organem odwoławczym jest:

Wojewódzka Komisja Lekarska w Katowicach
ul. Jagiellońska 25.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Zuzanna Piecha – 322-449-000 do 010 wew. 6306

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kwalifikacja wojskowa i inne sprawy wojskowe
Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich
Informację opublikował:Joanna Szuchaja
Data publikacji:01.08.2018 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bożena Kurpanik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:23.02.2021 08:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 2204