ZARZĄDZENIE NR SP.00.50.2.30.2020

                                               PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

                                               z dnia  21 lutego 2020 r.

 

w sprawie wyboru członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska II kadencji

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1, 4, 5 i 9 Statutu Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska przyjętego uchwałą Nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 5804 z późn. zm.),

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wybrać na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska II kadencji następujące osoby:

 

- Jerzego Grzesicę                                          - osoba zgłoszona przez Polski Związek Działkowców
                                                                           R.O.D. Tęcza,

- Czesławę Kwaśniok                                     - osoba poparta przez mieszkańców,

- Józefa Osmendę                                          - osoba poparta przez mieszkańców,

- Władysława Dryję                                         - osoba poparta przez mieszkańców,

- Jana Krawczyka                                            - osoba  poparta przez mieszkańców,

- Marię Witek                                                    - osoba zgłoszona przez Związek Nauczycielstwa
                                                                            Polskiego Oddział w Rudzie Śląskiej
                                                                            oraz poparta przez mieszkańców,

- Krystynę Niestrój                                          - osoba poparta przez mieszkańców,

- Henrykę Skowrońską – Wawok                   - osoba poparta przez mieszkańców,

- Jana Szczyrbę                                              - osoba poparta przez mieszkańców,

- Gizelę Musioł                                                - osoba zgłoszona przez Polski Związek
                                                                          Emerytów, Rencistów i Inwalidów
                                                                          Oddział Rejonowy w Rudzie Śląskiej
                                                                          oraz poparta przez mieszkańców,

- Stanisława Witałę                                        - osoba zgłoszona przez Polskie Towarzystwo
                                                                         Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Rudzie
                                                                         Śląskiej oraz poparta przez mieszkańców,

- Jerzego Woźniaka                                        - osoba zgłoszona przez Rudzkie Stowarzyszenie
                                                                           Inicjatyw Niebanalnych In-nI, Stowarzyszenie
                                                                           Nasze Miasto Ruda Śląska
                                                                           oraz poparta przez mieszkańców,

- Mirosławę Żmij                                             - osoba zgłoszona przez Fundację Aktywni
                                                                         Społecznie AS oraz Rudzkie Stowarzyszenie
                                                                         Inicjatyw Niebanalnych In-nI,

- Stefana Czernego                                        - osoba poparta przez mieszkańców,

- Jerzego Kalusa                                             - osoba poparta przez mieszkańców,

- Bazylego Tyszkiewicza                                - osoba poparta przez mieszkańców,

- Stanisława Osmalę                                      - osoba poparta przez mieszkańców,

- Weronikę Chruszczyk                                  - osoba poparta przez mieszkańców.

 

§ 2. Zamieścić listę imienną osób wybranych na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Kancelarii Rady Miasta.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                        Krzysztof Mejer

                                                                               Zastępca Prezydenta Miasta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wyniki naboru do Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska kadencji 2020 - 2025
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Rady Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.02.2020 08:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
25.02.2020
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.02.2020 08:51

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 717