AZ.4120.1.2020

 

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia i włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart adresowych zabytków z obszaru miasta

Zgodnie z zapisami § 18, 18a i 18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. nr 113 poz. 661 z późn. zm.) zawiadamiam o zamiarze zaktualizowania karty adresowej zabytku zlokalizowanego na Państwa nieruchomości gruntowej. Prezydent Miasta Ruda Śląska prowadzący gminną ewidencję zabytków zgodnie z zapisami art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 282 z późn. zm.), dokonał aktualizacji zebranych w ewidencji danych. W związku ze stwierdzeniem konieczności zastąpienia niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym danych zawartych w karcie adresowej zabytku włączonej do gminnej ewidencji zabytków odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym, ujawnienia nowych danych lub usunięcia błędnych danych Prezydent Miasta sporządził nową kartę adresową zabytku zawierającą dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W ramach aktualizacji skorygowano zapisy dotyczące podstaw prawnych formy ochrony konserwatorskiej, adresów czy numerów działek, na których znajdują się obiekty zabytkowe.

Dodatkowych informacji udziela: Pan Łukasz Urbańczyk - tel. 32 244 90 00 do 010, wew. 3240

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia i włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart adresowych zabytków z obszaru miasta
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:12.05.2020 13:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Urbańczyk
Data na dokumencie:12.05.2020
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:23.07.2020 13:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 82