Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 15.1 (dostępny u dołu strony), zawierający oświadczenie o wielkości pomocy de minimis,

- kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

- kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie stosownego egzaminu,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Dodatkowe informacje

- kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem u notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;

- powyższe poświadczenie nie jest konieczne jeżeli dokument znajduje się już w aktach Urzędu Miasta.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do miesiąca. Natomiast sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

Kontakt

tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 8610

adres e-mail: m.taras@ruda-sl.pl lub oswiata@ruda-sl.pl

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:EO - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:23.06.2020 09:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.06.2020
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:24.06.2020 09:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 108