Wniosek o organizację dowozu dla ucznia niepełnosprawnego

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o organizację dowozu dla ucznia niepełnosprawnego przez miasto ruda śląska/zwrot kosztów przejazdu ucznia wraz z opiekunem - formularz dostępny u dołu strony,

- kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

- aktualne zaświadczenie wydane przez przedszkole/szkołę/ośrodek o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w tej placówce, w przypadku, gdy uczeń uczęszcza do przedszkola, szkoły lub ośrodka z siedzibą poza Rudą Śląską.

W przypadku zwrotu kosztów przejazdu prywatnym środkiem transportu:

-  kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wykorzystywanego do dowozu dziecka/ucznia,

-  dokument potwierdzający spalanie na 100 km, wg danych producenta pojazdu,


Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6


Opłaty

Bez opłat.


Termin załatwienia

Do miesiąca. Natomiast sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

 

Podstawa prawna

Art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)


Kontakt

tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 8610

adres e-mail: a.kowolik@ruda-sl.pl lub oswiata@ruda-sl.pl

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:23.06.2020 09:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Piecko
Data na dokumencie:23.06.2020
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:24.06.2020 09:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 514